Witamy na stronie Szkoły Podstawowej nr 34 im. "Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku" w Krakowie Forum
strona wejściowa
bieżące komunikaty
informator szkolny
kalendarz roku szkolnego
dni otwarte, wywiadówki
dyżury nauczycieli
o nas
historia
kadra
baza szkoły
galeria zdjęć
biblioteka szkolna
nasza oferta
oferta edukacyjna
zajęcia pozalekcyjne
szkolny klub europejski
podręczniki szkolne
z życia szkoły
konkursy
uroczystości szkolne
rozmaitości szkolne
osiągnięcia uczniów
szkolne prawo
statut szkolny
program wychowawczy
program profilaktyki
informacje dla rodziców
plan zajęć
bieżący
strony uczniów
kontakt
sekretariat
linki
top
Kanał Atom Bieżące komunikaty top
Wszystkie bieżące informacje dotyczące działalności szkoły:
top
Spacer po Krowodrzy top
Spacer po Krowodrzy


W sobotę 28 maja 2016, w ramach Pikniku Krowoderskiego, odbędzie się wędrówka po znanych i nieznanych miejscach Dzielnicy V. Przewodnikami i ekspertami oprowadzającymi po Krowodrzy będą między innymi architekci z Politechniki Krakowskiej, pracownicy Muzeum Fotografii, historycy z Muzeum Ulica Pomorska, Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Krakowa oraz członkowie Stowarzyszenia Rawelin.Uczestnicy spaceru otrzymają wydany specjalnie na tę okazję przewodnik.

Początek spaceru: godzina 10.00

Miejsce spotkania: Pałac Królewski w Łobzowie, przy ul. Podchorążych 1 (obecnie Wydziały Architektury oraz Matematyki, Fizyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej).

Zaprasza Zarząd i Rada Dzielnicy V Krowodrzatop
Lato w szkole - ogłoszenie top
Szanowni Rodzice,
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Krakowie informuje, że w okresie wakacyjnym (od 1 lipca do 31 sierpnia 2016 r.) nie organizujemy wypoczynku dzieci w ramach akcji "Lato w szkole 2016 r." ze względu na planowane prace remontowe i Światowe Dni Młodzieży.
top
Korzystanie z boisk ORLIK top
W związku z otrzymaną 11 kwietnia 2016 r. telefoniczną informacją, iż pobierane są opłaty za korzystanie z boiska Orlik Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krakowie informuje, że pobieranie jakichkolwiek opłat za korzystanie z boisk Orlik jest bezprawne.
Dyrektor informuje, że osoby, które dopuszczają się takiego procederu działają poza prawem i takie przypadki proszę zgłaszać również na Policję. Dyrektor nie udzielał nikomu pełnomocnictw do pobierania jakichkolwiek opłat za korzystanie z boisk. Nigdy na konto szkoły nie wpłynęły z tego tytułu żadne środki. Za organizację, rezerwację terminów, zajęcia, poza zajęciami organizowanymi przez szkołę i przedszkole, odpowiadają Animatorzy zatrudnieni przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa, którzy bezpłatnie nadzorują korzystanie z boisk Orlik.
Z poważaniem
Małgorzata Oniszko - dyrektor ZSPnr4
top
Boisko Orlik top
Boiska Orlik ogólnodostępne od 1 marca do 30 listopada:

godziny funkcjonowania boisk:
od poniedziałku do piątku 16:30 - 22:00
soboty: 13:00 - 22:00
niedziele: 13:00- 18:00

Animatorzy:
Michał Pabian tel. 501 710 617
Piotr Król tel. 692 408 672

Informacja przekazana przez:
Monika Flis
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Sportu
Referat Ds. Upowszechniania Sportu i Nadzoru nad Placówkami Oświatowo - Wychowawczymi w Obszarze Sportu
al. Powstania Warszawskiego 10, 31-549 Kraków; tel. 12 616 93 96

W związku z przesuniętymi w czasie przygotowaniami Ministerstwa Sportu i Turystyki do realizacji programu sportowego „Lokalny Animator Sportu” (dotychczas realizowanego pod nazwą „Animator-Moje Boisko Orlik-2012”), realizacja programu przy współpracy Gminy Miejskiej Kraków z partnerem ze strony Ministerstwa będzie miała miejsce w okresie kwiecień – grudzień 2016 r.
W oczekiwaniu na rozstrzygnięcie konkursu MSiT i wyłonienie partnera z ramienia Ministerstwa, informujemy, że z inicjatywy Wydziału Sportu - Urzędu Miasta Krakowa, zajęcia z Animatorem realizowane na niniejszym obiekcie rozpoczną się 14.03.2016 r.
Podjęte działania mają na celu optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, powstałej w ramach rządowego programu inwestycyjnego „Moje Boisko-Orlik 2012”.

top
Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) top
Rodzice dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4, którzy będą starać się
o świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+) mogą pobierać i składać wypełnione wnioski
od 1 kwietnia 2016 roku.

Przyjmowanie wniosków trwa do 30 kwietnia 2016 roku.

Osoba przyjmująca wnioski – samodzielny referent pani Bożena Jaskiernia (parter).
Terminy przyjęć wniosków:
wtorek od 15:00 do 17:00
czwartek od 15:00 do 17:00

Telefon do kontaktu: 12 633-04-58 lub 660-637-366
top
OBIADY W MAJU top
Opłaty za obiady w maju 2016 r.
Uczniowie:

18 dni x 4,00 zł = 72,00 zł


Nauczyciele i pracownicy administracji:

18 dni x 4,00zł = 72,00 zł
Koszty administracyjne:
18 dni x 4,60 zł = 82,80zł.

Uwaga:
Wpłaty dokonujemy przelewem na konto do 10 dnia każdego miesiąca.


UWAGA: 2 maja (poniedziałek) oraz 27 maja (piątek) 2016 r. - nie ma obiadów (dni wolne od zajęć dydaktycznych).
top
Ważna informacja dotycząca rekrutacji do klasy pierwszej top
Przypomina się Rodzicom kandydatów do klas pierwszych o konieczności przyniesienia do szkoły, wprowadzonego przez siebie do systemu, wniosku rekrutacyjnego celem jego zatwierdzenia. Wniosek nie zatwierdzony przez szkołę w systemie, nie bierze udziału w elektronicznym systemie rekrutacji.

Kolejność składania wniosku:
  1. Rodzice wprowadzają dane dziecka do systemu wypełniając elektroniczne wniosek.
  2. Wprowadzony przez siebie wniosek drukują i podpisany przez oboje Rodziców przynoszą do szkoły.
  3. Pracownik szkoły zatwierdza wniosek w systemie.
Rodzice, którzy sami nie wprowadzą wniosku do systemu, mogą przynieść wniosek do szkoły wypełniony odręcznie, a odpowiedzialny za rekrutację pracownik (pedagog szkolny) wniosek ten wprowadzi i zatwierdzi. W obu przypadkach zatwierdzenie wniosku przez szkołę jest konieczne.

Ostateczny termin składania wniosków mija 31 marca 2016 roku.
top
Terminarz zapisu ucznia do klasy pierwszej top
Terminarz dla kandydatów
W Szkole Podstawowej Nr 34 ustala się liczbę miejsc - 48, w oddziałach ogólnodostępnych

1 III - 31 IIISkładanie wniosków do pedagoga szkolnego. Wniosek należy wypełnić w systemie i wydrukowany złożyć do zatwierdzenia przez pedagoga lub wypełnić w formie papierowej i złożyć celem wprowadzenia do systemu i zatwierdzenia.
1 IVZakończenie wprowadzania wniosków przez szkołę.
1 III - 6 IVWeryfikacja wniosków przez szkołę. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniu.
27 IV godz. 9:00Ogłoszenie wyników rekrutacji, wywieszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
28 IV - 8 VPotwierdzenie przez Rodziców woli przyjęcia kandydatów.
9 V godz. 11:00Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc.

Rekrutacja uzupełniająca

10 V - 17 VPrzyjmowanie wniosków w szkołach (jedynie w formie papierowej).
10 V - 23 VWeryfikacja wniosków przez szkoły - Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.
7 VI godz. 9:00Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej - listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
8 - 13 VIPotwierdzenie przez Rodziców woli przyjęcia.
15 VI godz. 9:00Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.
top
Kryteria rekrutacyjne do klas pierwszych w roku szkolnym 2016/2017 top
Kryteria naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

KryteriumLiczba punktówDokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów
Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym oraz będzie w przyszłym roku szkolnym jego brat lub siostra16Kryterium potwierdzane jest na podstawie dokumentacji szkolnej
Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu5Kryterium potwierdzane jest na podstawie wniosku rekrutacyjnego
Szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców kandydata4Dokument potwierdzający miejsce pracy rodzica
Kandydat, którego rodzice mieszkają w Gminie Miejskiej Kraków i w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu wskazują miejsce zamieszkania na terytorium Gminy Miejskiej Kraków, osobiście lub za pośrednictwem płatnika3Oświadczenie rodziców o wskazaniu w rocznym zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu, miejsca zamieszkania na terytorium Gminy Miejskiej Kraków
Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której realizuje roczne przygotowanie przedszkolne2Kryterium potwierdzone jest na podstawie dokumentacji szkolnej
Szkoła ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat1Kryterium potwierdzone jest na podstawie wniosku rekrutacyjnego
top
Multi-sport top